Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup samochodu

(opublikowano 17-04-2018r.)

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, działające w swoim imieniu oraz w imieniu i na rzecz Instytucji w zamówieniu wspólnym, na mocy udzielonego upoważnienia, zgodnie z art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych ogłosiło przetarg nieograniczony na: "Zakup samochodów dla instytucji kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego".
Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 546437-N-2018 z dnia 2018-04-17 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, adaptację, modernizacja zamku

(opublikowano 01-09-2017r.)

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie: Przebudowa, adaptacja i modernizacja zamku Książąt Mazowieckich w Liwie wraz z utworzeniem infrastruktury parku kulturowo-historycznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  Ogłoszenie w BZP nr 581727-N-2017 z dnia 2017-09-01 r.