Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie

Władze - Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie

 

Dyrektor

Eliza Czapska
tel.:  25 792 57 17
e-mail: eliza.czapska@liw-zamek.pl

 

Zastępca Dyrektora

Danuta Domańska
tel.:  25 792 57 17
e-mail: danuta.domanska@liw-zamek.pl

 

Główny Księgowy

Katarzyna Łankowska
tel.:  25 792 57 17
e-mail: katarzyna.lankowska@liw-zamek.pl