Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu na budowę drewnianego budynku garażowo-gospodarczego

(opublikowano 02-04-2020r.)

(termin składania ofert 20-04-2020r., godzina 16:00)

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie: Budowa drewnianego budynku garażowo-gospodarczego położonego przy Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  Ogłoszenie w BZP nr 528799-N-2020 z dnia 02-04-2020r..

Ogłoszenie o zamówieniu na budowę drewnianego budynku garażowo-gospodarczego

(opublikowano 01-02-2020r.)

(termin składania ofert 27-02-2020r., godzina 16:00)

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie: Budowa drewnianego budynku garażowo-gospodarczego położonego przy Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  Ogłoszenie w BZP nr 508352-N-2020 z dnia 01-02-2020r..

Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kładki pieszej łączącej przygródek z wieżą bramną

(opublikowano 29-01-2020r.)

(termin składania ofert 25-02-2020r, godzina 16:00)

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie: Budowa kładki pieszej łączącej przygródek z wieżą bramną

Zaproszeniedo złożenia propozycji cenowej na zadanie budowy budynku garażowo-gospodarczego

(opublikowano 14-09-2019r.)

(termin składania ofert 20-09-2019, godzina 15:00)

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie: Budowa budynku garażowo -gospodarczego położonego przy Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie na działce nr 969

Ogłoszenie o zamówieniu na budowę budynku garażowo-gospodarczego

(opublikowano 23-08-2019r.)

(termin składania ofert 05-09-2019, godzina 16:15)

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie: Budowa budynku garażowo -gospodarczego położonego przy Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie na działce nr 969 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  Ogłoszenie w BZP nr 589469-N-20197 z dnia 23-08-2019r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup samochodu

(opublikowano 17-04-2018r.)

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, działające w swoim imieniu oraz w imieniu i na rzecz Instytucji w zamówieniu wspólnym, na mocy udzielonego upoważnienia, zgodnie z art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych ogłosiło przetarg nieograniczony na: "Zakup samochodów dla instytucji kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego".
Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 546437-N-2018 z dnia 2018-04-17 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, adaptację, modernizacja zamku

(opublikowano 01-09-2017r.)

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie: Przebudowa, adaptacja i modernizacja zamku Książąt Mazowieckich w Liwie wraz z utworzeniem infrastruktury parku kulturowo-historycznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  Ogłoszenie w BZP nr 581727-N-2017 z dnia 2017-09-01 r.