Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie

Zamówienia publiczne - Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie

Ogłoszenie o zamówieniu na poszerzenie oferty turystycznej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu

(opublikowano 18-10-2022r.)

(termin składania ofert 02-11-2022r., godzina 10:00)

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie: Poszerzenie oferty turystycznej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  Ogłoszenie nr 2022/BZP 00398560/01 z dnia 18-10-2022r.

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie informuje, że wszelkie dokumenty dotyczące postępowania pn.  Poszerzenie oferty turystycznej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu są udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

Link do postępowania: Poszerzenie oferty turystycznej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu

Ogłoszenie o zamówieniu na budowę budynku administracyjno-biurowego

(opublikowano 19-05-2021r.)

(termin składania ofert 09-06-2021r., godzina 10:00)

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie: Budowa budynku administracyjno-biurowego położonego przy Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00059387/01 z dnia 2021-05-19

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie informuje, że wszelkie dokumenty dotyczące postępowania pn.  Budowa budynku administracyjno-biurowego są udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

Link do postępowania: Budowa budynku administracyjno-biurowego

Ogłoszenie o zamówieniu na budowę drewnianego budynku garażowo-gospodarczego

(opublikowano 02-04-2020r.)

(termin składania ofert 20-04-2020r., godzina 16:00)

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie: Budowa drewnianego budynku garażowo-gospodarczego położonego przy Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  Ogłoszenie w BZP nr 528799-N-2020 z dnia 02-04-2020r..

Ogłoszenie o zamówieniu na budowę drewnianego budynku garażowo-gospodarczego

(opublikowano 01-02-2020r.)

(termin składania ofert 27-02-2020r., godzina 16:00)

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie: Budowa drewnianego budynku garażowo-gospodarczego położonego przy Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  Ogłoszenie w BZP nr 508352-N-2020 z dnia 01-02-2020r..

Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kładki pieszej łączącej przygródek z wieżą bramną

(opublikowano 29-01-2020r.)

(termin składania ofert 25-02-2020r, godzina 16:00)

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie: Budowa kładki pieszej łączącej przygródek z wieżą bramną

Zaproszeniedo złożenia propozycji cenowej na zadanie budowy budynku garażowo-gospodarczego

(opublikowano 14-09-2019r.)

(termin składania ofert 20-09-2019, godzina 15:00)

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie: Budowa budynku garażowo -gospodarczego położonego przy Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie na działce nr 969

Ogłoszenie o zamówieniu na budowę budynku garażowo-gospodarczego

(opublikowano 23-08-2019r.)

(termin składania ofert 05-09-2019, godzina 16:15)

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie: Budowa budynku garażowo -gospodarczego położonego przy Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie na działce nr 969 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  Ogłoszenie w BZP nr 589469-N-20197 z dnia 23-08-2019r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup samochodu

(opublikowano 17-04-2018r.)

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, działające w swoim imieniu oraz w imieniu i na rzecz Instytucji w zamówieniu wspólnym, na mocy udzielonego upoważnienia, zgodnie z art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych ogłosiło przetarg nieograniczony na: "Zakup samochodów dla instytucji kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego".
Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 546437-N-2018 z dnia 2018-04-17 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, adaptację, modernizacja zamku

(opublikowano 01-09-2017r.)

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie: Przebudowa, adaptacja i modernizacja zamku Książąt Mazowieckich w Liwie wraz z utworzeniem infrastruktury parku kulturowo-historycznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  Ogłoszenie w BZP nr 581727-N-2017 z dnia 2017-09-01 r.